Splošni pogoji spletne trgovine

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SP-1

Kvibo d.o.o.

Naslov Mlaka 2a

4290 Tržič

matična številka:1121499000

davčna številka: SI 26139286, zavezanec za DDV

(v nadaljevanju »ponudnik«)

in

kupcem

 

(v nadaljevanju “kupec”)

 

Upravljavec osebnih podatkov je družba Kvibo d.o.o. Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna slovenska in evropska zakonodaja.

Spletno mesto je spletna stran www.kvibo.si/trgovina.

 1. člen

Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja SP-1 opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa blaga pri družbi Kvibo d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) ter pravice in obveznosti prodajalca in pravnih in fizičnih oseb kot kupcev tega blaga (v nadaljevanju kupec).

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe o prodaji blaga, sklenjene med prodajalcem in kupcem, ne glede na to, ali je ta pogodba sklenjena v pisni ali ustni obliki ali s konkludentnim dejanjem, ter za vsa dejanja v procesu sklepanja te pogodbe (naročila kupca, ponudba prodajalca itd.).

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani prodajalca www.kvibo.si.

 1. člen

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu za čas veljavnosti teh splošnih pogojev na naslovu www.kvibo.si/trgovina na voljo naslednje informacije:

– podatki o podjetju (firma, sedež podjetja);

– kontaktni podatki, ki kupcu, obiskovalcu ali registriranemu uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon);

– bistvene lastnosti izdelkov oziroma storitev, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;

– pogoji dostave izdelkov ter način, kraj in rok dostave oz. prevzem izdelkov;

– cene, ki so jasno in nedvoumno določene, iz katerih je jasno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške dostave ter druge morebitne dajatve;

– plačilne pogoje ter pogoje dostave, rok dostave in izvedbo storitve oziroma naročila;

– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci oziroma naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.

 1. člen

Izdelki in fotografije

Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in spreminja pogosto ter hitro. Ponudnik si za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Živilski izdelki se nenehno preoblikujejo, tako da se vsebina in sestavine izdelka lahko spremenijo. V spletni trgovini Kvibo trgovina se trudimo, da so informacije o izdelkih čim bolj natančne in se ves čas osvežujejo. Lahko se zgodi, da se nekatere obvezne informacije, kot so poreklo, seznam sestavin, označba hranilne vrednosti, naziv nosilca dejavnosti in druge informacije, občasno spremenijo. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov. Ta informacija je na voljo le za osebno uporabo. Informacije o izdelkih so na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega soglasja ponudnika spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja.

Vse fotografije so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza v spletni trgovini. Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.

 1. člen

Uporaba splošnih pogojev

Z nakupom blaga pri prodajalcu oziroma s podajo naročila, če je to podano, kupec v celoti sprejme te splošne pogoje in soglaša, da se v uporabljajo za pravno razmerje med njim in prodajalcem.

Te splošne pogoje je mogoče za posamezno prodajno pogodbo deloma ali v celoti izključiti ali spremeniti samo s pisno pogodbo med prodajalcem ali kupcem, sklenjeno pred izročitvijo blaga. Če je kupec pravna oseba ali podjetnik, ki ima svoje pogoje poslovanja, ti pogoji za pravna razmerja med kupcem in prodajalcem veljajo samo, če jih prodajalec pred sklenitvijo pogodbe pisno potrdi.

Za vprašanja, ki niso urejena v teh splošnih pogojih, se uporablja določbe Obligacijskega zakonika, oziroma drugih relevantnih zakonov in podzakonskih aktov.

 1. člen

Naročanje

Naročilnica – prednaročilo oziroma druga oblika naročila šteje za poizvedbo oziroma povpraševanje kupca, ki prodajalca ne zavezuje, dokler naročila ne sprejme. S sprejemom naročila nastane pravno razmerje med prodajalcem in kupcem. Za tako pravno razmerje veljajo cene, prodajni pogoji in karakteristike blaga, kot so v veljavi pri prodajalcu v trenutku sprejema naročila. Če so v naročilu navedbe oziroma pogoji, ki se s tem ne skladajo, prodajalec naročila ne sprejme, pač pa izda predračun skladno z naslednjim odstavkom. Prodajalec naročilo sprejme z izrecno potrditvijo naročila ali z izročitvijo ali odpremo blaga.

Naročila se oddajajo en dan v naprej med 7:00 in  18:00 za vse izdelke, razen za tiste, kateri so na spletu označeni za preverjanje zaloge.

Obdelava naročila:

Po oddaji povpraševanja kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo ali s klicem s potrditev naročila. Potrditveno sporočilo naročila  ustno ali elektronsko vsebuje: številko naročila, način, datum in okvirno uro prevzema naročila. Kupec prevzem naročila potrdi s podpisom na prenosnem terminalu ali na natisnjenem dokumentu.

Najmanjša vrednost posameznega naročila znaša 60,00 EUR, razen za osebne prevzeme v prodajalčevih trgovinah.

Prevzem naročila

Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:

– osebni prevzem na sedežu podjetja, skladišču

– dostava na dom oz. v bližino vašega doma ali na najbližjem urejenem in za dostavo dovoljenem  parkirišču; ali po predhodnem dogovoru s kupcem.

Osebni prevzem naročila

Pri osebnem prevzemu na sedežu podjetja lahko kupec naročilo prevzame po potrditvi naročila in opravljenem plačilu. Za osebni prevzem naročila je kupcem na voljo na sedežu podjetja od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00

Odgovorna oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in ob dogovorjenem času ter mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Naročilo kupca se v spletni trgovini hrani do konca delovnega dne (do konca delovnega časa spletne trgovine), predvidenega za prevzem. V primeru, da kupec po tem času še vedno ni prevzel naročila se naročilo stornira, morebitno plačilo pa se kupcu vrne na njegov TRR.

 

Dostava na dom

Za dostavo na dom je kupcem na voljo termin:

– od ponedeljka do petka od 6:30 do 13. ure

– v soboto od 6:30 do 12:00. ure

Naročila za dostavo na dom se oddajajo en dan v naprej od 7:00 do 18:00. V primeru dostave na dom je dostavna oseba ponudnika dolžna izdelke iz naročila dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini, ob dogovorjenem času v stanovanje kupca in mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Za optimalno izvedbo dostave na dom mora biti zagotovljen dostop za dostavno vozilo, neposredno do lokacije, navedene na naročilu in možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu. V primeru, da ob dogovorjenem času in uri prevzema naročila kupec zaradi lastne odsotnosti naročila ne more prevzeti, se naročilo stornira in vrne v spletni center.

Prevzem izdelkov iz naročila kupec potrdi s podpisom dobavnice na mobilnem terminalu. Kupcu se priporoča, da pred prevzemom naročila izdelke pregleda in se s tem prepriča, ali izdelki ustrezajo naročilu in pričakovanjem kupca.

Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in HACCP načeli, ki predpisujejo popoln sistem vodenja varnosti živil in obvladovanja kakovosti ponudnik ves čas skrbi, da hladna veriga za izdelke pri pripravi naročila in distribuciji ostaja neprekinjena. Dostavno vozilo za naročila z dostavo na dom je razdeljeno na dve temperaturni coni, zamrznjeni izdelki se dostavijo v posebej prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Prirejena transportna embalaža za zamrznjene izdelke je last ponudnika, zato jo dostavna oseba po opravljeni dostavi na dom vzame in vrne v spletni center.

Dostavo na dom ponudnik izvaja v Republiki Sloveniji. Kraje dostave lahko kupec preveri na povezavi https://www.kvibo.si/dostava/

 1. člen

Plačilni pogoji in način plačila

Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

– Spletno plačilo prek TTR ob potrditvi naročila po predračunu, ki ga v mailu pošlje ponudnik. Kupcu se po zaključenem povpraševanju iz sistema posreduje predračun/račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji.

– Plačilo po povzetju z gotovino

 1. člen

Cene

Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka skupaj z DDV in vsemi drugimi dajatvami. Cena za enoto izdelka je cena izdelka skupaj z DDV in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en kos, en liter, izdelka ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenih izdelkov. Vsi izdelki so označeni s prodajno ceno. Vsi izdelki so označeni tudi s ceno za enoto. Cena za enoto ni označena, če je enaka prodajni ceni ali če to ni koristno zaradi narave ali namena izdelkov, zlasti če:

– količina izdelka ni pomembna za primerjavo cen ali

– se v isti embalaži prodajajo različni izdelki.

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV, razen v primeru, ko je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.

Končna cena izdelka se v spletnem nakupu lahko razlikuje (+/-) od cene, ki jo kupec plača oziroma je na računu, v naslednjih primerih:

 1. pri nakupu tehtanih izdelkov (npr. sadje in zelenjava, meso, ribe):

PRIMER: naročena količina izdelka je 1 kg, tehtana količina izdelka je npr. višja: 1,30 kg ali nižja: 0,70 kg;

Končna vrednost izdelkov se ob naročilu po zgoraj navedem primeru lahko razlikuje od dejansko obračunane vrednosti na računu za največ 30% od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov.

Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Pri posameznih izdelkih se lahko oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. V primeru, da se cena izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno košarico, vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni trgovini), velja tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema naročila v informacijski sistem ponudnika. Struktura prikaza cene v spletni trgovini:

– prodajna cena (tudi za tehtane izdelke, kjer prikažemo prodajno ceno na enoto mere (kg, l …);

– cena za enoto mere (kg, l …);

– akcijska cena;

– odstotek popusta;

Nadomestni izdelki

V primeru, da določenega izdelka, ki ga je kupec naročil, ob pripravi naročila ni na zalogi lahko zaposleni predlaga izdelek, ki je po lastnostih primerljiv ali podoben naročenemu. V primeru, da je cena naročenega izdelka drugačna od cene nadomestnega izdelka, se kupcu predlaga ceno nadomestnega izdelka. Kupcu se ob predaji naročila predstavi nadomestne izdelke, kupec se lahko z menjavo strinja ali pa brezplačno zavrne na licu mesta in plača le dobavljene izdelke. Ob zaključku nakupa na spletni trgovini lahko kupec sprejme ali zavrne nadomestne izdelke. V primeru, se kupec strinja z nadomestnimi izdelki velja zgornje pravilo. V primeru nestrinjanja pa se kupcu v primeru nične zaloge naročenega izdelka ne dobavi.

Akcije in promocije

V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije, oblikujejo se lahko v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge izdelkov. Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki veljajo za različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne, tedenske, mesečne cenovne akcije in promocije…). Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna cena, odstotek znižanja glede na redno ceno in cena s popustom. Popusti v spletni trgovini se ne seštevajo. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za spletno naročilo.

Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od prioritete obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila, načina dostave itd. Promocije, ki niso neposredno vezane na izdelek, se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice, ko so zagotovljeni vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen izračun vrednosti celotnega naročila.

Pri koriščenju ugodnosti posameznih akcij in promocij velja da:

– fizične osebe lahko kupujejo izdelke, ki so v akciji v količinah, ki veljajo za gospodinjstva;

– fizične osebe lahko koristijo promocije, ki bodo na voljo le v spletni trgovini (npr. brezplačna dostava ob določeni višini nakupa, posebne praznične ponudbe, nagrajevanje nakupov z izdelki / ob nakupu nad xxx €, kupec prejme darilo…);

Vračilo blaga

Kupec sme blago vrniti samo v primeru obstoja napak na blagu, če so izpolnjeni zakonski oziroma garancijski pogoji.

7.člen

Osebni podatki in varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine www.kvibo.si/trgovina je družba Kvibo d.o.o. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani dobite na https://www.kvibo.si/online/cookies/.

Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z registrirano uporabo spletne strani so:

 • Elektronski naslov,
 • Telefonska številka,
 • Ime in priimek,
 • Naslov za dostavo;

Ponudnik te podatke potrebuje za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti po teh splošnih pogojih:

 • Za dostavo naročenega blaga na naslov,
 • Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu;

 

Uporabniki osebnih podatkov

Kvibo osebnih podatkov Registriranih uporabnikov ne posreduje tretjim osebam.

Posebne določbe za potrošnike

V primeru, ko je kupec potrošnik, se za pravno razmerje ti splošni pogoji uporabljajo, kolikor ne nasprotujejo predpisom o varstvu potrošnikov.

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za potrošnika ne šteje fizična oseba, ki blago uporabi v svoji dejavnosti ali dejavnosti s katero je povezana (npr. podjetje družinskega člana, delodajalec).

 1. člen

Omejitev odgovornosti

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca, registriranega uporabnika ali kupca zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba Kvibo d. o. o. ne odgovarja.

Obiskovalec, registrirani uporabnik ali kupec je sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

9. člen: V primeru spremembe pogojev poslovanja med letom si prodajalec pridržuje pravico spremembe pogodbenih določil.

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki izhajajo iz pravnih razmerji, na katera se nanašajo ti splošni pogoji, je za reševanje teh sporov krajevno pristojno sodišče v Kranju.

 1. člen: Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 17.03.2020