Temelj dobrega poslovanja so zadovoljni in ambiciozni zaposleni.

Strokovnost, spodbujanje skrbi za okolje, zmožnost prepoznavanja individualnih kakovosti in skupnih rešitev za uspešnost projektov, nagrajevanje odličnosti, spoštovanje drugega, predvsem pa potreb kupca, so karakterne značilnosti podjetja Kvibo. Naša odprtost nam omogoča, da znamo biti tudi samokritični, kar nam pomaga izboljševati svoje delo iz dneva v dan.

Ste pripravljeni na nove izzive?

Če vas veseli delo v ekipi, stremite k uresničevanju ambiciozno zastavljenih ciljev in skupnemu razvoju podjetja, ste vabljeni, da se nam pridružite.

Pošljite nam prošnjo na kvibo@kvibo.si ali pokličite na 04 598 15 16.

MANIPULATIVNI DELAVEC

Dela in naloge:

 • opravlja dela v skladišču blaga (pakiranje, označevanje, ročno prekladanje in razkladanje blaga, čiščenje in podobna dela)
 • ureja, čisti, pripravlja nakladalna mesta
 • čisti in pripravlja delovna sredstva, naprave, pripomočke
 • pripravlja in sortira odpadke za odvoz
 • čisti in vzdržuje okolico podjetja
 • čisti poslovne prostore podjetja.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • sistem HACCP
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti.

Veščine:

 • smisel za red, urejenost, čistočo
 • vestnost
 • primeren odnos do dela, delovnih sredstev in blaga.

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

PROSTA DELOVNA MESTA

VOZNIK

3.3.2020

Dela in naloge:

 • opravlja prevoze blaga po Sloveniji in tujini po navodilih nadrejenega
 • vzdržuje in čisti vozilo (notranje, zunanje, kontrola olja in podobna dela..)
 • kontrolira prevzeto in izdano blago (količine, gotovina, kakovost)
 • zaračunava in oddaja gotovino
 • usklajuje tekočo problematiko s strankami, nadrejenimi, ostalimi sektorji (pravočasna dostava blaga, količine, plačila, gotovina ipd..)
 • izpolnjuje in oddaja reklamacijski zapisnik in blagajniško in drugo dokumentacijo
 • opravlja pomožna in dopolnilna, ipd.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • vozniški izpit B ali B,C kategorije
 • voznikova kartica – zaželjena
 • osnove uporabe internih informacijskih aplikacij
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti
 • sistem HACCP

Veščine in kompetence:

 • zbranost v prometu
 • urejenost in uglajenost
 • primeren odnos do strank, zaposlenih
 • odzivnost in prilagodljivost
 • odgovornost in poštenost

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

KOMERCIALIST NA TERENU
03.02.2020

Dela in naloge:

 • planira in obiskuje obstoječe in potencialne kupce
 • opravlja prodajne aktivnosti na terenu (ponuja, prodaja, sprejema naročila, dostavlja, deli vzorce ipd )
 • pripravlja prodajno administracijo (ponudbe, pogodbe, naročila, predračuni, ceniki ipd)
 • gradi odnose z obstoječimi kupci in pridobiva nove kupce (telefonske, elektronske komunikacije, skrbi za ugled podjetja ipd)
 • prejema in oddaja gotovino in izpolnjuje zahtevano blagajniško dokumentacijo
 • usklajuje prodajne aktivnosti z ostalimi sektorji (zaloge, dobava, cene ipd)
 • izvaja marketinške akcije (letaki, mailingi, sejmi, predstavitve, pospeševanja ipd)
 • pripravlja poročila in analize po zahtevanih parametrih in poroča nadrejenemu
 • preverja stanje kupcev in izvaja terjatve obveznosti
 • rešuje reklamacije
 • skrbi za vozilo (čiščenje, obveščanje o napakah, naročanje sredstev ipd)
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela, ipd.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • prodajne metode in tehnike
 • poznavanje delovanja skladišča in logistike
 • aktivno znanje (pisno in govorno) ANG jezika
 • napredno znanje obdelave baz podatkov, MS Office
 • uporaba internih informacijskih aplikacij
 • vozniško dovoljenje B kat.
 • sistem HAACP
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti

Veščine in kompetence:

 • izrazita prodajna naravnanost
 • sposobnost vplivanja in grajenja odnosov
 • samomotiviranost in osredotočenost na kupce
 • analitične sposobnosti
 • in urejenost, izgradnja pozitivne podobe družbe v javnosti.

Delo poteka na terenu.

Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

PRODAJNIK
24.01.2020

Dela in naloge:

 • opravlja prodajne komunikacije s kupci (sprejem, oddaja klicev, naročil, elektronski stiki in druga podobna dela)
 • pripravlja prodajno administracijo (ponudbe, pogodbe, naročila, predračuni, ceniki, logistična dokumentacija ipd)
 • gradi odnose z obstoječimi kupci in pridobiva nove kupce
 • spremlja gibanje voznikov in komercialistov
 • usklajuje prodajne aktivnosti z ostalimi sektorji (dobropisi, cene, poti, dobave, roki, kalkulacije, stanje zalog ipd)
 • izvaja marketinške akcije (letaki, mailingi, sejmi, predstavitve, pospeševanja ipd)
 • izdeluje zahtevne analize po zahtevanih parametrih in poroča nadrejenemu
 • ureja in ažurira spletno stran
 • skrbi za vzorce (ocene, poročila)
 • pripravlja tehnično dokumentacijo vozil
 • rešuje reklamacije
 • spremlja smernice, novosti zagotavljanja sistema HACCP
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela, ipd.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • prodajne metode in tehnike
 • poznavanje delovanja skladišča in logistike
 • aktivno znanje (pisno in govorno) ANG jezika
 • napredno znanje obdelave baz podatkov, MS Office
 • uporaba internih informacijskih aplikacij
 • vozniško dovoljenje B kat.
 • sistem HAACP
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti

Veščine in kompetence:

 • izrazita prodajna naravnanost
 • sposobnost vplivanja in grajenja odnosov
 • samomotiviranost in osredotočenost na kupce
 • analitične sposobnosti.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas.

SKLADIŠČNIK

Dela in naloge:

 • pripravlja, čisti, pregleduje sredstva za delo
 • opravlja prevzem blaga (količinska, kakovostna kontrola in podobna dela…)
 • opravlja interni transport in skladiščenje (razkladanje, prekladanje, nakladanje, razvrščanje, kontrola slabih rokov in podobna dela…)
 • opravlja odpremo blaga (količinska, kakovostna kontrola, paletiranje in podobna dela…)
 • izpolnjuje dokumentacijo (prevzemi, odpreme, evidenca rednega vzdrževanja viličarjev in podobna dela..)
 • opravlja dežurstva v skladu s pooblastili nadrejenega in po predpisanih internih navodilih
 • ureja, čisti, pripravlja celico in nakladalna mesta
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela (to so dela, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oz. so pogoj za nadaljevanje drugih del), ipd.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • sistem HACCP
 • tečaj iz varstva pri delu
 • tečaj s področja požarne varnosti

Veščine:

 • smisel za red, urejenost, čistočo, vestnost
 • primeren odnos do dela, delovnih sredstev in blaga.

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.