KARIERA

28.05.2021

Spoštovani!

Nudimo delo voznika, za dostavo paketov in blaga končnim kupcem.

Delo poteka iz lokacije Tržič in se razvaža širom Slovenije. Delo v dopoldanskem času, vikendi prosti.

Ponujamo vam takojšen razgovor in možnost hitre zaposlitve (pogodba o zaposlitvi, pogodba o opravljanju občasnega ali začasnega dela, pogodbe o poslovnem sodelovanju (S.P.), študentsko delo preko napotnice), zaposlitev za polni delovni čas.

Prošnje pošljite na borut@kvibo.si.

Več informacij dobite na telefonski številki 04/598-15-35.

22.09.2020
PRODAJNIK

Dela in naloge:

 • opravlja prodajne komunikacije s kupci (sprejem, oddaja klicev, naročil, elektronski stiki in druga podobna dela)
 • pripravlja prodajno administracijo (ponudbe, pogodbe, naročila, predračuni, ceniki, logistična dokumentacija ipd)
 • gradi odnose z obstoječimi kupci in pridobiva nove kupce
 • spremlja gibanje voznikov in komercialistov
 • usklajuje prodajne aktivnosti z ostalimi sektorji (dobropisi, cene, poti, dobave, roki, kalkulacije, stanje zalog ipd)
 • izvaja marketinške akcije (letaki, mailingi, sejmi, predstavitve, pospeševanja ipd)
 • izdeluje zahtevne analize po zahtevanih parametrih in poroča nadrejenemu
 • ureja in ažurira spletno stran
 • skrbi za vzorce (ocene, poročila)
 • pripravlja tehnično dokumentacijo vozil
 • rešuje reklamacije
 • spremlja smernice, novosti zagotavljanja sistema HACCP, ipd.

 

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • prodajne metode in tehnike
 • poznavanje delovanja skladišča in logistike
 • aktivno znanje (pisno in govorno) ANG jezika
 • napredno znanje obdelave baz podatkov, MS Office
 • uporaba internih informacijskih aplikacij
 • vozniško dovoljenje B kat.
 • sistem HAACP
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti.

 

Veščine:

 • izrazita prodajna naravnanost
 • sposobnost vplivanja in grajenja odnosov
 • samomotiviranost in osredotočenost na kupce
 • analitične sposobnosti

 

Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

21.06.2020
VOZNIK

Dela in naloge:

 • opravlja prevoze blaga po Sloveniji in tujini po navodilih nadrejenega
 • vzdržuje in čisti vozilo (notranje, zunanje, kontrola olja in podobna dela..)
 • kontrolira prevzeto in izdano blago (količine, gotovina, kakovost)
 • zaračunava in oddaja gotovino
 • usklajuje tekočo problematiko s strankami, nadrejenimi, ostalimi sektorji (pravočasna dostava blaga, količine, plačila, gotovina ipd..)
 • izpolnjuje in oddaja reklamacijski zapisnik in blagajniško in drugo dokumentacijo
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela, ipd.

 

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • vozniški izpit B,C kategorije;
 • voznikova kartica – zaželjena;
 • osnove uporabe internih informacijskih aplikacij;
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti;
 • sistem HACCP.

Veščine:

 • zbranost v prometu;
 • urejenost in uglajenost;
 • primeren odnos do strank, zaposlenih;
 • odzivnost in prilagodljivost;
 • odgovornost in poštenost.

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

 

15.06.2020
VODJA PRODAJE

Dela in naloge:

 1. planira, vodi, organizira delo v sektorju v skladu s poslovno strategijo družbe
 2. motivira, usmerja in spodbuja sodelavce za opravljanje učinkovitega dela
 3. določa cilje sektorja, določa ukrepe, aktivnosti za doseganje ciljev
 4. sodeluje pri pripravi strategije razvoja družbe
 5. oblikuje in usklajuje prodajne pogoje (pogajanja, pogodbe, zavarovanje plačil ipd)
 6. spremlja rezultate doseganja ciljev in predlaga nenehne izboljšave
 7. spremlja konkurenco in analizira prednosti in pomanjkljivosti
 8. gradi odnose z obstoječimi kupci in pridobiva nove kupce
 9. planira aktivnosti za razvijanje novih trgov, artiklov, pristopov
 10. planira marketinške akcije, pospeševanje prodaje, celovito podobo podjetja
 11. usklajuje prodajne aktivnosti z ostali sektorji
 12. planira in razvija kadre (zaposlitveni, letni razgovori, ocenjevanje, motiviranje, usposabljanje kadrov)
 13. pripravlja zahtevne analize in poročila sektorja
 14. rešuje reklamacije
 15. gradi prepoznavnost družbe v javnosti
 16. opravlja druga dela skladno z usposobljenostjo in navodili nadrejenega

 

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • prodajne metode in tehnike
 • aktivno znanje (pisno in govorno) ANG jezika
 • osnovno znanje drugega tujega jezika
 • napredno računalniško znanje
 • uporaba internih informacijskih aplikacij
 • vozniško dovoljenje B kat.
 • sistem HAACP
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti

 

Veščine:

 • izrazita prodajna naravnanost
 • sposobnost pogajanja
 • sposobnost vodenja, organiziranja, koordiniranja
 • sposobnost motiviranja, komuniciranja in grajenja odnosov
 • prenos znanja, razvoj zaposlenih
 • proaktivnost v pristopu ter usmerjenost k rešitvam in ciljem
 • skrb za urejenost in dajanje pozitivnega vzgleda
 • izgradnja pozitivne podobe družbe v javnosti
 • sposobnost usklajevanja različnih interesov in reševanja nesoglasij

 

Nudimo zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

 

12.06.2020
VOZNIK (4 prosta delovna mesta)

Dela in naloge:

 • opravlja prevoze blaga po Sloveniji in tujini po navodilih nadrejenega
 • vzdržuje in čisti vozilo (notranje, zunanje, kontrola olja in podobna dela..)
 • kontrolira prevzeto in izdano blago (količine, gotovina, kakovost)
 • zaračunava in oddaja gotovino
 • usklajuje tekočo problematiko s strankami, nadrejenimi, ostalimi sektorji (pravočasna dostava blaga, količine, plačila, gotovina ipd..)
 • izpolnjuje in oddaja reklamacijski zapisnik in blagajniško in drugo dokumentacijo
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela, ipd.

 

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • vozniški izpit B,C kategorije;
 • voznikova kartica – zaželjena;
 • osnove uporabe internih informacijskih aplikacij;
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti;
 • sistem HACCP.

Veščine:

 • zbranost v prometu;
 • urejenost in uglajenost;
 • primeren odnos do strank, zaposlenih;
 • odzivnost in prilagodljivost;
 • odgovornost in poštenost.

 

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.