SOFINANCIRANJE EVROPSKE UNIJE

Sofinanciranje Evropske unije

OPIS IN NAMEN

Podjetje bo izvedlo digitalno transformacijo z namenom spodbujanja rasti in razvoja ter odpravljanja posledic pandemije Covid-19. Operacija bo zajemala vse poslovne funkcije, zajeta področja so: izboljšanje izkušnje kupca s skupno digitalno platformo, optimizacija in reorganizacija spletne strani, vzpostavitev digitalne platforme za podatkovno analitiko, optimizacija in digitalizacija poslovnih procesov ter uvedba nove inovativne digitalne storitve, dvig digitalnih kompetenc, okrepitev kibernetske varnosti, vzpostavitev centralnega ERP sistema ter avtomatizacija in digitalizacija proizvodnega procesa.

CILJI

Naši cilji:

 • digitalna transformacija podjetja na področjih:
  • izkušnja kupca,
  • podatkovna strategije,
  • procesi in digitalne rešitve,
  • digitalni poslovni modeli,
  • razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest
  • kibernetska varnost,
  • industrija 0.
 • rast in razvoj poslovanja,
 • vzpostavitev nove digitalne storitve in nov poslovni model,
 • snovno in energetsko učinkovitejši storitveni procesi,
 • izboljšanje kibernetske varnosti (odprava ranljivosti, redno vzdrževanje).

REZULTATI

Rezultati uspešno izvedene digitalne transformacije bodo izboljšane kompetence zaposlenih, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, optimizirani poslovni in proizvodni procesi, uvedba višje stopnje brezpapirnega poslovanja in uvedba funkcionalnosti Industrije 4.0.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in investicijskih skladov v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.«

OPIS IN NAMEN

Podjetje bo kupilo industrijsko salamoreznico s programsko opremo, stroj za njoke s sistemom za zbiranje odvečnega pšeničnega zdroba, pomivalni stroj, ročne terminale z operacijskim sistemom, talno paletno digitalno tehtnico ter zmogljivo delovno postajo. Vzpostavljen bo sistem popolnoma avtomatiziranega vodenja procesov, digitalizacija bo bistveno vplivala k večjemu deležu uporabe zelenih tehnologij v poslovnih procesih, kar bo prispevalo k nižji porabi virov (energije, snovi, surovin, materialov).

CILJI

Cilji projekta so:

 • povečanje produktivnosti zaradi avtomatizacije dela,
 • uvedba proizvodnje novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo,
 • digitalni prehod (podatkovno spremljanje in razvoj podatkovne analitike),
 • utrditev položaja vodilnega v branži in povečanje tržnega deleža v segmentu predelave živil.

REZULTATI

Investicija bo omogočila ohranitev števila zaposlenih, povečanje produktivnosti ter zmanjšanje vplivov na okolje. Pozitivni učinki bodo prispevali k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, hitrejšemu prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo ter k povečanju konkurenčnosti razvojno ogroženih območij Slovenije.

noo.gov.sievropskasredstva.si

»Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.«

sl_SISlovenian