Embalaža

Šifra Naziv Naziv 2 EM
90100          
Kartoni za pizzo 330x330x40 1 vez 100 kartonov kos
90101 Kartoni za pizzo 360x360x40 1 vez 100 kartonov kos
90102 Kartoni za pizzo 300x300x40 1 vez 100 kartonov kos
90103 Kartoni za pizzo 500x500x50 1 vez 50 kartonov kos
90104 Kartoni za pizzo 400x400x40 1 vez 100 kartonov kos